معرفی دو فصلنامه امامت پژوهی

دو فصلنامه علمی پژوهشی

امامت پژوهی

Scientific Journal

Imamat Pazhuhi

دو فصلنامه علمی پژوهشی امامت پژوهی

بنیاد فرهنگی امامت با هدف انتشار یافته‌های نو دانشوران امامت پژوه اقدام به انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی ‹امامت پژوهی› نمود.

این نشریه به مدیر مسئولی حضرت آیة الله سید علی حسینی میلانی دامت برکاته نزد جامعه علمی کشور مقبولیت یافته و به اهداف نخستین خود دست یافت.

دوفصلنامه علمی پژوهشی امامت پژوهی از دورۀ دوازدهم فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد. معاونت پژوهش بنیاد فرهنگی امامت، استفاده از استانداردهای جهانی، و اولویت قراردادن پژوهش‌های برون مذهبی را در این فصل نو مد نظر خواهد داشت.

امید است با عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این فصل نو، کلام متقن و مستدل شیعه و امر حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بهترین قالب در جهان منتشر شود.