بُن مایه های امامتی در قصه های قرآنی

محسن دیمه کارگراب، بن مایه‌های امامتی در قصه‌های قرآنی، نشر بنیاد فرهنگی امامت ، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۸ ، ۴۶۴ صفحه

بخشی از مقدمه نویسنده:
موضوع امامت، از مهمترین مباحث کلامی است که از جایگاه ویژه‌ای در اسلام برخوردار است. از این رو پژوهش‌های بسیاری درباره آن سامان یافته است. قصص قرآن کریم نیز از دیرباز مورد توجه مفسران، محدثان و دانشمندان علوم قرآنی بوده و ابعاد گوناگون آن در قالب پژوهش‌های متنوعی با رویکردهای تاریخی، جغرافیایی، زیبایی شناسی، اعجاز بیانی و زبان شناسی بررسی شده است. در این میان بُعد کلامی آن به ویژه در مسائل مربوط به امامت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حجم بسیار آیات قصص، هدفمندی قرآن در بیان قصص، جدایی ناپذیری سنت‌های الهی از قصص قرآن، تناسب معنایی میان آیات قصص و غیر آن به ویژه در موضوع امامت و وجود استانداردهای کلامی مباحث امامت از قصص قرآن در روایات پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و اصحاب ایشان و همچنین وجود این استنباط ها در آراء تفسیری دانشمندان امامی و اهل سنت ضرورت پژوهش در این زمینه را نمایان می‌سازد.

در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع روایی، تفسیری، کلامی و علوم قرآنی فریقین سامان یافته، می‌کوشد تا بر اساس ظهور و سیاق آیات قصص وروایات کلامی پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام درباره قرآن و با بررسی آراء متکلمان، مفسران و محدثان امامی درباره قصص قرآنی مرتبط با موضوع امامت، میزان کارآمدی تمسک به کتاب الهی برای استنباط کلامی در حوزه امامت و درنهایت جایگاه ویژه استناد به قصص قرآن در اثبات مباحث حوزه امامت را به عنوان یکی از شیوه های کارآمد کلامی نشان دهد.

فصل های اصلی کتاب:

فصل اول: مبانی عمومی استنباط از قرآن و مبانی تخصصی استنباط کلامی از قصص قرآن

 • مبانی عام یا پیش فرض های استنباط از قرآن
 • مبانی خاص یا پیش فرض های استنباط کلامی از قصص قرآن

فصل دوم: کارآمدی استنباط کلامی از قصص قرآن در باب امامت

 • ادله کارآمدی استنباط و تفسیر کلامی از قصص قرآن در موضوع امامت
 • گونه های ارتباط قصص قرآن با مباحث تفسیری _ کلامی امامت
 • گونه های استدلال به قصص قرآن در مباحث کلامی امامت

فصل سوم: جایگاه امامت در قصص قرآن و چگونگی استدلال عالمان امامیه بر آن

 • شرایط و ویژگی‌های بنیادین امامت
 • وراثت و مصلحت الهی در تعیین امام
 • ضرورت وجود مستمر خلیفه و امام در زمین تا قیامت
 • وجود صفات مستخلف در خلیفه و امام
 • برتری انبیاء و حجج الهی بر فرشتگان
 • تقدم وجود خلیفه بر دیگران
 • امامت و هدایت به امر
 • سبب موهبت امامت
 • امکان تصدی مقام امامت در کودکی
 • رجعت
 • توسل و استغاثه
 • تبرک جستن از اولیاء و آثار ایشان
 • شفاعت
 • پذیرش ولایت عهدی
 • ولایت و مودت به اهل بیت علیهم السلام شرط صحت طاعات و مغفرت

فصل چهارم: مباحث مهدویت در قصص قرآن

 • امکان پنهانی بودن حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیهما السلام
 • امکان تصدی مقام امامت در کودکی
 • غیبت حضرت مهدی عجل الله
 • معنای صحیح غیبت و عملکرد امام در دوران غیبت
 • طول عمر امام عصر عجل الله
 • پایانی دوران جوانی امام عصر عجل الله
 • صدور معجزه در وقت ظهور
 • حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله
 • آداب انتظار

این کتاب توسط جناب آقای محسن دیمه کارگراب، تألیف و در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات امامت اهل بیت علیهم السلام به چاپ رسید.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14-بن-مایه