کتابخانه

کتابخانه تخصصی امامت پژوهی

کتابخانه فیزیکی بنیاد امامت

تعداد کتب: بیش از ۷.۰۰۰ عنوان

 رده بندی: کتابخانه کنگره (LCC)

مخزن: قفسه باز

مساحت سالن مطالعه: ۱۷۰ متر مربع

ساعت کار: ساعت ۸ تا ۲۰ 

کتابخانه مجازی بنیاد امامت

با توجه به ضرورت ارائه نسخه دیجیتال منابع پژوهشی در عصر حاضر، معاونت پژوهش بنیاد فرهنگی امامت اقدام به راه اندازی کتابخانه دیجیتال نموده است.

منابع فعلی کتابخانه بیش از ۳۰.۰۰۰ منبع است. این منابع شامل تصویر کتب مطبوع و مخطوط است.

معاونت پژوهش بنیاد امامت در نخستین طرح، بهترین تحقیق کتب را به صورت دیجیتال برای پژوهشگران خود به اشتراک می‌گذارد. دیگر پژهشگران نیز با ارائه درخواست و موافقت مدیریت کتابخانه، فایل دیجیتال کتاب مورد نظر را استفاده کنند.