امامت

معرفی و ثبت نام کارگاه‌های علمی – پژوهشی

کارگاه‌های علمی – پژوهشی

Scientific Workshops

کارگاه روش استفاده از ابزار نوین تحقیق

تربیت محققین آشنا به ابزار جدید تحقیق

فناوری و تکنولوژی در عصر حاضر پیشرفت بسیاری داشته است. سال‌هاست که فناوری به استخدام تحقیقات علمی در آمده است. علوم حوزوی نیز از دیگر علوم استثنا نبوده و اندیشوران بسیاری فناوری را به استخدام علوم حوزوی در آورده‌اند.

جامعیت داده‌های علمی، سرعت جمع آوری این داده‌ها و دقت در فرایند پژوهش از فوائد بکارگیری فناوری در تحقیقات علمی است. دانش پژوه با استفاده از فناوری در تحقیقات خود، مانند آنست که جمع زیادی از نیروی انسانی را به اسخدام در آورده است. امری که آرزوی بزرگان گذشته همچو علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه بوده است؛ یادداشت‌های باقی مانده از ایشان نشان‌گر نداشتن نیروی انسانی خدمتگذار جنابشان است، نیروئی که امروزه با معمولی‌ترین امکانات فناوری در اختیار همه ماست.

بنیاد فرهنگی امامت در رویکرد جدید خود می‌کوشد امامت پژوهان را با این فناوری‌ها آشنا کرده و مهارت استفاده از آنها به ایشان بیاموزد. آشنائی با این مهارت‌ها پیش نیاز انجام هرگونه فعالیت پژوهشی خواهد بود.

کارگاه اعتبار سنجی روایات اهل سنّت

علوم حدیث و رجال اهل سنّت

قرآن کریم، روایات، و عقل ادلۀ شیعه در مباحث امامت برون مذهبی است. شأن نزول آیات در مباحث قرآنی و صغریات ادلۀ عقلی، به روایات بازگشت دارند. و از همین رو بر هر امامت پژوهی پر واضح است که روایات رکن مباحث امامت تطبیقی هستند.

اثبات صدور / یا عدم صدور یک روایت، بر اساس قواعد مسلّم بحث، باید بر مبانی خصم (اهل سنّت) در علوم حدیث باشد.

با دقّت به این دو مقدّمه، اهمیت تحقیقات رجالی در مباحث امامت روشن می‌شود. به همین سبب علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه دو سوم کتاب خود را به مباحث اعتبار سنجی روایات اهل سنّت اختصاص داده است.

 این بحث -علی رغم اهمیت فراوان آن- سال‌ها مهجور بوده است؛ معاونت پژوهش بنیاد فرهنگی امامت بنابر سفارش حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته به این موضوع اهمیت فراوان داده است؛ که اهمیت به این بحث، خود احیاء روش و منهج علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه است. 

کارگاه روش شناسی علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه

روش شناسی عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار علیهم السلام

منهج علّامه میر حامد حسین رحمة الله علیه بهترین، کامل‌ترین و متقن‌ترین روش بحث در مباحث امامت است.

کارگاه «روش شناسی علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه در کتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار علیهم السلام» با هدف آشنائی با منهج علامه و توانایی تحقیق بر اساس این روش، در چند دوره طراحی شده است.

دوره اول: آشنائی ابتدائی با کتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار علیهم السلام (مجلدات، روش خوانش نسخ سنگی و …)؛

دوره دوم: روش علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه در اثبات صدور / عدم صدور احادیث؛

دوره سوم: روش علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه در مباحث دلالی.

کارگاه داستان نویسی «کاتبان»

تربیت نویسندگان آئینی

قطعاً یکی از بهترین راه‌های انتقال محتوا به مخاطب، استفاده از ابزار هنر است. بدیهی است هر مفهومی که شکل هنرمندانه به خود بگیرد، ناخودآگاه بر مخاطب تاثیر بیشتری نهاده و ماندگاری‌اش بر نهادِ مخاطب نیز بیشتر خواهد بود.

در این راستا، چه مفهومی بالاتر و مقدس‌تر از «احیای امر اهل البیت صلوات الله علیهم

با چنین نگاهی، بنیاد فرهنگی امامت بر آن شد تا یک دورۀ آموزش داستان نویسی همراه با کارگاهِ داستان نویسی، بر مبنای روایتِ داستان‌گونۀ مفاهیمی همچون امامت، تاریخ و قصص ائمه، فضائل ائمه، و احادیث ایشان، برپا کرده و در آینده از میان هنرجویانِ مستعدِ این دوره‌ها، افرادی که از خود استعداد و توانایی بیشتری بروز داده‌اند را به کار گرفته و در حوزه ادبیات با ایشان همکاری نماید.

کارگاه روش تحقیق و احیاء تراث

تربیت محقق میراث مکتوب شیعه

اهمیت میراث مکتوب شیعه بر هیچ امامت‌پژوهی پنهان نیست. این میراث عظیم که از پس سختی‌های روزگار و تلاش‌های طاقت فرسای علماء شیعه به نسل امروز رسیده است؛ احتیاج به حفظ، نگه‌داری و ترویج دارد.

بسیاری از کتب علماء شیعه در موضوع امامت، همچنان مخطوط بوده یا سال‌هاست که بدون تحقیق چاپ شده‌اند. بلکه کتب بسیاری که لباس تحقیق بر آنان پوشانده شده، نه تنها محقًّق نشده بلکه از اعتبار نیز ساقط شده‌اند.

بنیاد فرهنگی امامت در رویکرد جدید خود می‌کوشد محقّقینی را تربیت کند، که در عصر خویش، رسالت احیاء تراث شیعه را انجام داده و به نسل بعد رسانند. از این رو کارگاه‌های «روش تحقیق و احیاء تراث» در سه دورۀ: مقدماتی، متوسطه و پیشرفته طراحی شده است. بنیاد فرهنگی امامت امیدوار است محقّقینی برای جامعه علمی شیعه تربیت کند؛ إن شاء الله تعالی.